Thắc mắc: Tại sao mèo lại hay vẫy đuôi?

trong nó đối với những người nuôi thì không phải là dễ. Vậy khi những chú vẫy đuôi, chúng thường muốn ám chỉ điều gì?

Trong khi những chú chó thường vẫy đuôi để chào đón hoặc biểu lộ cảm xúc vui mừng thì đối với những chú mèo, hành động đó lại mang nhiều ý nghĩa khác hơn, phức tạp hơn. Vẫy đuôi cũng chỉ là một ngôn ngữ cơ thể bình thường, nhưng việc dự đoán được điều ẩn chứa bên trong nó đối với những người nuôi mèo thì không phải là dễ. Vậy khi những chú mèo vẫy đuôi, chúng thường muốn ám chỉ điều gì?

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *