chim cút

Một số kỹ thuật nuôi chim cút đẻ trứng cho năng suất cao

Nhiệt độ úm: Trong tuần đầu úm ở nhiệt độ từ 34 đến 35 độ sau đó giảm dần đến tuần thứ 4 thì không

Hướng dẫn chọn lồng nuôi, thức ăn cho chim cút đơn giản

Mỗi ngày cút ăn 20-25gr thức ăn hỗn hợp và đẻ 1 quả trứng nặng 10-11gr (bằng 10% cơ thể), cho nên thức ăn của